HYDRO-TRUCK Kujawy sp. z o.o. / Sadłogoszcz 8 / 88-192 Piechcin
Infolinia:+48 690 009 657
kategorie

RODO - Klauzula informacyjna

Z uwagi na wejście w życie 25 maja 2018 roku, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przedstawiamy Państwu informacje o gromadzeniu przez nas danych osobowych.

 

1)      Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest firma Hydro Truck Kujawy Sp. z o.o. z siedzibą: 88-192 Piechcin, Sadłogoszcz 8

2)      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane z uwagi na dokonanie transakcji zakupu w naszej firmie

3)      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest Administrator Danych Osobowych

4)      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich

5)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat do wygaśnięcia terminu dochodzenia ewentualnych roszczeń

6)      Przysługuję Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu

7)      Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO, przysługuję Pani/Panu prawo wniesienia skargi do GIODO/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8)      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W razie nie podania danych osobowych, umowa nie będzie mogła zostać wykonana

 

 

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuję Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt. 1. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.